Frezeleme

Frezelemek işi anlamına gelir. Bu kelime genellikle firezeleme şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı frezeleme şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

firezeleme(Yanlış kullanım)

frezeleme✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Frezeleme işleminde ihtiyaca göre farklı takımlar kullanılır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Üçüncü sınıf Sayılar harflerle de yazılabilir. Aralarında boşluk bırakılır. […]
  • Şehit Kutsal bir ülkü veya inanç uğrunda ölen kimse anlamına gelir. […]
  • Farzımuhal Olmayacak, gerçekleşmeyecek bir şeyi olacakmış, […]
  • Herzevekil Kendisini ilgilendirmeyen işlere karışan (kimse). Saçma sapan, […]
  • Senli benli Aşırı derecede samimi anlamına gelen bu ikileme, mecaz […]
  • Segâh perdesi Klasik Türk müziğinde orta sekizlinin yirmi ikinci perdesi […]

Yorum yapın