Fütüvvet

Dinî ve mesleki birlik, esnaf teşkilatı anlamına gelir. Bu kelime genellikle futuvvet şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı fütüvvet şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

futuvvet (Yanlış kullanım)

fütüvvet ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu anlatılanlardan fütüvvetin ahlaki temeller üzerine oturduğunu çok rahat müşahede edebiliriz.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Dede Korkut Korkut Ata (Dede Korkut), Oğuz Türklerinin eski destanlarında […]
  • Birçok Birden fazla, bir sürü manasına gelen birçok kelimesi, Türkçe […]
  • 1934’te Belirtilen tarihte anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Yaya Geçidi Caddelerde, yayaların güvenle geçebilmesi için ayrılmış […]
  • Her bir Her bir kelimesi sayılabilen şeylerin ayrı ayrı hepsi anlamına […]
  • Bal Arısı Bal arısı (Apis mellifera) 1,2 cm uzunluğundadır. Baş ve göğüs […]

Yorum yapın