Gaile

Sıkıntı, dert, keder, üzüntü. Uğraştırıcı iş, çekilmesi zor yük. İstenmeyen durum, baş belası anlamına gelir. Bu kelime genellikle gayle şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı gaile şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

gayle (Yanlış kullanım)

gaile ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Küçücük yaşta, büyüklüğün olanca gaileleri kendi üzerlerine yığılmış kimseler görülür.” – Ahmet Midhat

Gökdelen

Yirmi, otuz veya daha çok katlı yapı, göktırmalayan, gök tırmalayıcı anlamına gelir. Bu kelime genellikle gök delen şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı gökdelen şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

gök delen (Yanlış kullanım)

gökdelen ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Dev gökdelenlerin arasından süzülen güneş ışığı caddeyi aydınlatıyordu.” – Nazlı Eray

Gram

Kilogramın binde biri değerindeki ağırlık ölçüsü birimi anlamına gelir. Bu kelime genellikle gıram şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı gram şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

gıram(Yanlış kullanım)

gram✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Gelirken 100 gram karabiber alır mısın?

Graben

Çöküntü hendeği anlamına gelir. Bu kelime genellikle gıraben şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı graben şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

gıraben(Yanlış kullanım)

graben✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ege Bölgesinde bulunan Büyük ve Küçük Menderes, Gediz olukları birer grabendir.

Grado

Bir sıvının içindeki alkol derecesi. Derece anlamına gelir. Bu kelime genellikle gırado şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı grado şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

gırado(Yanlış kullanım)

grado✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Muhasebeci, yerden temennalar, gevrek kahkahalar arasında bir vesile ile kuru üzümden iki çekilmiş yirmi iki grado sert rakısını methetti.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Gradosu düşmek

İtibarı azalmak, derecesi düşmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle gıradosu düşmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı gradosu düşmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

gıradosu düşmek(Yanlış kullanım)

gradosu düşmek✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Kızda insanlığın ve her türlü kabiliyetlerinin gradosu seneden seneye düşerken, böyle sevginin aslındaki temizlikle devam etmesine imkân yoktu.” – Reşat Nuri Güntekin

Gramer

Dil bilgisi. Dil bilgisi kitabı anlamına gelir. Bu kelime genellikle gıramer şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı gramer şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

gıramer(Yanlış kullanım)

gramer✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Türk gramerinin inceliklerini ancak yabancı gramer esaslarını kafamızda tercüme ederek buluyoruz.” – Necip Fazıl Kısakürek

Gayrimuntazam

Düzensiz, dağınık anlamına gelir. Bu kelime genellikle gayri muntazam şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı gayrimuntazam şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

gayri muntazam (Yanlış kullanım)

gayrimuntazam ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Gayrimuntazam geçen günleri hiç de evliliğe müsait olmamıştı.” – Osman Aysu

Gayrimümkün

Olanaksız anlamına gelir. Bu kelime genellikle gayri mümkün şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı gayrimümkün şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

gayri mümkün (Yanlış kullanım)

gayrimümkün ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İsteklerinin gayrimümkün olduğunu belirtince üzüldü.

Genel ağ

Bilgisayar ağlarının birbirine bağlanması sonucu ortaya çıkan, herhangi bir sınırlaması ve yöneticisi olmayan uluslararası bilgi iletişim ağı, internet anlamına gelir. Bu kelime genellikle genelağ şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı genel ağ şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

genelağ(Yanlış kullanım)

genel ağ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Filmin en güzel yerinde genel ağ kesildi.