Gammaz

İspiyoncu anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle gambaz şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Devamını oku!

Glüten

Tahıl unlarından nişasta çıkarıldıktan sonra geri kalan albüminli maddedir. Katı cisimlerin parçalarını … Devamını oku!

Gensoru

Türkiye Büyük Millet Meclisinde başbakana veya bakanlardan birine, milletvekilleri tarafından açılan ve … Devamını oku!

Grandük

Büyük bir düklüğün egemenine verilen addır. Çarlık Rusyası’nda prenslere verilen unvandır. Bu Devamını oku!