Gailesizlik

Gailesiz olma durumu, dertsizlik anlamına gelir. Bu kelime genellikle gaylesizlik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı gailesizlik şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

gaylesizlik(Yanlış kullanım)

gailesizlik✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ben bile dayanamadım artık yaptıklarına, bu ne gailesizlik böyle?


Diğer Doğru Yazımlar

  • Lakırtı Söz, laf. Boş söz, dedikodu, laf anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Karın ağrısı Karında duyulan ağrı. Çekilmeyen, sevilmeyen kimse. Adı, […]
  • İlk göz ağrısı İlk çocuk. İlk sevilen, âşık olunan kimse anlamına gelir. Bu […]
  • Ön söz Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, […]
  • Freze Tornacılıkta, bir deliğin ağzını genişletmeye yarayan çelik […]
  • Reasürans İkili sigorta anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın