Galvanokoter

Elektrikle kızdırılan dağlağı, dağlama aracı demektir. Bu kelime genellikle galvonokoter şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı galvanokoter şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

galvonokoter(Yanlış kullanım)

galvanokoter✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bir anlık dalgınlıkla galvanokoter parmağına değdi ve çığlığı bütün fabrikada duyuldu.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Madenî Madensel, madenle ilgili anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Trajik Çok acıklı, feci anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Filhakika Gerçekten, doğrusu, hakikaten anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Zehrolmak Mecazi anlamda hoşça vakit geçirmek, zevk almak umulurken […]
  • Hiç kimse Olmayan kişi, ortalıkta bulunmayan, görünmeyen insan, bir tek […]
  • Alafranga Alafranga kelimesi Frenklerin töre, âdet ve hayatına uygun, […]

Yorum yapın