Gayrikanuni

Yasa dışı anlamına gelir. Bu kelime genellikle gayri kanuni şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı gayrikanuni şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

gayri kanuni (Yanlış kullanım)

gayrikanuni✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu insanlar gayrikanuni işlerden para kazanıyor.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Eroin Morfinden kimyasal yolla elde edilen uyuşturucu bir maddeye […]
  • Eşek inadı Söylediğinden veya yaptığından dönmeme anlamına gelir. Bu […]
  • Doğrultuş Doğrultma işi anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Tedahül Birbirinin içine girme, ödemede gecikme, yığılıp kalma, birikme […]
  • Mal mülk Her türlü taşınır ve taşınmaz maddi varlık anlamına gelen bu […]
  • Çoğu kez Genellikle anlamına gelir. Bu kelime genellikle çoğukez […]

Yorum yapın