Gayrimeskûn

Boş, ıssız, şenliksiz olan anlamına gelir. Bu kelime genellikle gayri meskûn, gayrimeskün, gayri meskün şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı gayrimeskûn şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

gayri meskûn (Yanlış kullanım)

gayri meskün (Yanlış kullanım)

gayrimeskün (Yanlış kullanım)

gayrimeskûn✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yaşadığı gayrimeskûn yer, onun daha fazla içine kapanmasına neden oldu.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Nesilden nesile Kuşaktan kuşağa, kuşaklar boyunca anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Yâr Yâr şeklinde yazıldığı zaman, sevgili ve yavuklu anlamlarında […]
  • Düpedüz Düpedüz, düz ve doğru biçimde olan, dümdüz olarak […]
  • Yevmiye Gündelik, hergün anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Teyel Seyrek ve eğreti dikiş anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • İstanbul’da Cumhuriyetten sonra resmi olarak kullanılmaya başlanan İstanbul […]

Yorum yapın