Gayrimuntazam

Düzensiz, dağınık anlamına gelir. Bu kelime genellikle gayri muntazam şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı gayrimuntazam şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

gayri muntazam (Yanlış kullanım)

gayrimuntazam ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Gayrimuntazam geçen günleri hiç de evliliğe müsait olmamıştı.” – Osman Aysu


Diğer Doğru Yazımlar

  • Layıkıyla Gereğince anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Gitti de Bağlaç olan de sözcükleri, cümleleri birbirine bağlayan bir […]
  • İlk Çağ En eski zamanlardan başlayarak Batı Roma İmparatorluğu'nun […]
  • Zanaat İnsanların maddeye dayanan gereksinimlerini karşılamak için […]
  • İstiap haddi Deniz, kara ve hava taşıtlarının yük ve yolcu miktarlarını […]
  • Üç yüz Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır. Bu kelime […]

Yorum yapın