Gayriresmi

Devletin koyduğu kurallar dışında kalan anlamına gelir. Bu kelime genellikle gayri resmi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı gayriresmi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

gayri resmi(Yanlış kullanım)

gayriresmi✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Gayriresmi yollar ile kazandığı para ile oldukça rahat bir hayat yaşıyor.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Millî Bazı kelimeler halk arasında farklı şekillerde söylenmektedir. […]
  • Ahdetmek Bir şeyi yapmak için kesin söz vermek, ant içmek anlamlarına […]
  • Düşeyazmak Düşme tehlikesi atlatmak anlamında kullanılır. -eyazmak eki ile […]
  • Denizköpüğü Lüle taşı anlamına gelir. Bu kelime genellikle deniz […]
  • Kanun Dışı Dış, iç, sıra sözleriyle oluşturulan bir­leşik kelime ve […]
  • Boy Bos Boy bos, vücudun bakımı açısından biçimini ifade etmek için […]

Yorum yapın