Gayriresmîlik

Gayriresmî olma durumu anlamına gelir. Bu kelime genellikle gayri resmîlik, gayrıresmilik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı gayriresmîlik şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

gayri resmîlik(Yanlış kullanım)

gayriresmilik(Yanlış kullanım)

gayriresmîlik✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yaptığı işlerdeki gayriresmîlik onun için hiç önemli değildi, sadece aldığı parayla ilgileniyordu.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Pinpon Pinpon kelimesi argoda yaşlı, çökmüş anlamında kullanılır. […]
  • Biyotop Biyolojik ortam anlamına gelen bir kelimedir. TDK'ye göre nasıl […]
  • Gayrisafi millî hasıla Bir ülkede bir yıl süresince üretilen mal ve hizmetlerin piyasa […]
  • Dalavereci Çıkarı için hileye başvuran kimse, taklacı, kolpocu, aferist […]
  • Asya Yakası Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, […]
  • Çinekop Çinekop, lüferin küçüğüne denir. Bahar ayında yumurtadan çıkan […]

Yorum yapın