Gayrisıhhi

Sağlıklı olmayan, sağlıksız anlamına gelen bir kelimedir. Bu kelime genellikle gayri sıhhi, gayrısıhhi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı gayrisıhhi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

gayri sıhhi (Yanlış kullanım)

gayrısıhhi (Yanlış kullanım)

gayrisıhhi✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Gayrisıhhi durumunu ailesinden daha fazla saklayamadı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Türk milleti Millet; bir soy, bir inanç, bir gelenek tabanı olan topluluk […]
  • Vicdani Vicdan kelimesi kişiyi kendi davranışlarıyla ilgili olarak bir […]
  • Eski Kurt Benzetme yoluyla insanın bir niteliğini anlatmak üzere bitki, […]
  • Övünen Öne çıkan bir niteliği dolayısıyla kendini üstün, yücelmiş […]
  • Nihai karar Herhangi bir konuda alınan son karar. Yargılama sonunda verilen […]
  • Havlıcan Zencefilgillerden bir bitkidir. Kök sapları baharat olarak […]

Yorum yapın