Gazellenmek

Ağaçların yapraklarını dökmek ve yaprağın sararıp kuruması anlamına gelir. Bu kelime genellikle gazallenmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı gazellenmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

gazallenmek(Yanlış kullanım)

gazellenmek✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yollar gazellendi amma sen gelmedin.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Arka teker Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, […]
  • 1’nci Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sa­dece […]
  • Hıdırellez Dilimizde farklı yazılan kelimelerden birisi de Hıdırellez […]
  • Hodbehot Kendi kendine, kendi kafasıyla, kendiliğinden, kimseye […]
  • Takdir Takdir, bir çalışmayı, bir işi, bir davranışı beğendiğinde bunu […]
  • Boş vermek Önem vermemek, önemsememek, aldırmamak, bir değer vermemek […]

Yorum yapın