Gaziantep

Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan bir ildir. Bu kelime genellikle gazi antep, gaziantep şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Gaziantep şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

gazi antep(Yanlış kullanım)

gaziantep(Yanlış kullanım)

Gaziantep✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu sene gezi amacıyla Gaziantep’e gitme fırsatım oldu.


Diğer Doğru Yazımlar

  • İstihkâm İstihkâm; düşman saldırısını durdurmak ve savunmak amacıyla […]
  • Hâkim rüzgâr O an için geçerli olan şey ve durumu anlatmak için kullanılır. […]
  • Embesil Budala, aptal, ahmak anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Başaktrislik Başoyunculuk anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Elektrosaz Elektrikten yararlanılarak sesi yükseltilen sazlara elektrosaz […]
  • Hidrojeolojik Hidrojeoloji ile ilgili anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın