Geçgeç

Seyredilecek uygun bir program aramak amacıyla televizyon kanallarını tarama anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle geç geç şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı geçgeç şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

geç geç(Yanlış kullanım)

geçgeç✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bütün geceyi geçgeç yaparak ve yatarak geçirdi.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Ökse otu Ökse otu, kim yörelerde çekem, purç, gökçe, gevele, güvelek ya […]
  • Paralel Aynı düzlem içinde ikişer ikişer bulunan ve kesişmeyen, koşut, […]
  • Yeşilsoğan Taze soğan anlamına gelir. Bu kelime genellikle yeşil soğan […]
  • Gravürcü Gravür yapan sanatçı anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Evvelemirde Öncelikle, ilk önce, her şeyden önce anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Başyapıt Başyapıt kelimesi bileşik & addır. Ustalık ürünü olan, usta […]

Yorum yapın