Gel de

‘Gel de’ veya ‘gelsin de’ şeklinde kullanımları mevcuttur. Elinde ise anlamında kullanılan bir sözdür. Bu kelime genellikle gelde şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı gel de şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

gelde (Yanlış kullanım)

gel de✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Sen gel de bu işe kızma. Gelsin de bu işin içinden çıksın bakalım.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kulak asmak Önem vermek, dinlemek anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Yâr Yâr şeklinde yazıldığı zaman, sevgili ve yavuklu anlamlarında […]
  • Ağrı Dağı Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, […]
  • Çıkar Yol -r / -ar / -er, -maz / -mez ve -an / -en sıfat-fiil ekleriyle […]
  • Kırk dokuz 48 ve 50 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle […]
  • İdeolojik İdeoloji ile ilgili anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın