Gelberi

Halk arasında sık kullanılan bir kelimedir. Ayrı yazılarak hata yapılır. Anlamları şu şekildedir:

  • Büyük ocaklardan ateşi dışarı çekmek için kullanılan uzun saplı demir araç.
  • Tırmık.
  • Harman döküntülerini toplamaya yarayan araç.
  • Ağaç dallarını budamak için kullanılan eğri demir.

Bu kelime genellikle gel beri şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı gelberi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

gel beri (Yanlış kullanım)

gelberi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Aldığı bahçe malzemelerinin arasında gelberi yoktu.


Diğer Doğru Yazımlar

  • On altı 15 ve 17 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle […]
  • Sade Süsü püsü olmayan, süsten ve gösterişten uzak olan, süssüz, […]
  • Bağırsak Bağırsak, mideden anüse kadar olan sindirim sistemidir. İnce ve […]
  • On yedi saat Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan beri, on dört gün, […]
  • 3’üncü Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sa­dece […]
  • İkide bir Sıklıkla, sürekli, ikide birde anlamına gelir. Bu kelime […]
Kategoriler G

Yorum yapın