Gelgel

Başa takılan elmas veya altın iğnedir. Mecazen çekicilik anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle gel gel şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı gelgel şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

gel gel(Yanlış kullanım)

gelgel✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Onda bulunan gelgel herkesin dikkatini çekiyordu.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Fark Bir kimse veya nesnenin bir başkasıyla karıştırılmamasını […]
  • Çikolata Çikolata, kakaonun içine şeker, fıstık ve bunlara benzeyen […]
  • Karar vermek Bir konuyu, bir sorunu karara bağlamak, kararlaştırmak anlamına […]
  • Alıcı Kuş Atmaca, şahin gibi yırtıcı kuşların ortak adıdır. Bu kelime […]
  • Alçak gönüllü Kendi değerini olduğundan az gösteren, öyle olmadıkları halde […]
  • Saygıdeğer Kendisine saygı gösterilmeye değer, muhterem anlamına gelir.  […]

Yorum yapın