Gencim

Sert – süreksiz ünsüz (ç, k, p, t) ile biten bir sözcükten sonra ünlüyle başlayan bir çekim ya da yapım eki gelirse sözcüklerin bazılarında sonda bulunan ç sesi c’ye, k sesi g, ğ’ye, t sesi d’ye, p sesi b’ye dönüşür. Buna “sert – ünsüz yumuşaması” ya da yalnızca “ünsüz yumuşaması” denir. Bu kelime genellikle gençim şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı gencim  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

gençim  (Yanlış kullanım)

gencim  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ben daha gencim, güzelim. Neden canımı sıkmaya çalışıyorsun.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Otuz dört 33 ve 35 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle […]
  • Tasvir Betim, betimleme anlamına gelir. Arapçadan dilimize geçen […]
  • Püskül Bir ucundan bazı şeylere süs olarak takılan, diğer ucu serbest […]
  • Ritim Ritim; belirli bir sıra ve aralıklarla öğelerin birbirini […]
  • Çözecek miyiz? “mi” soru edatı her zaman ayrı yazılır. Kendinden önce gelen […]
  • Mana Bir söze söyleyenin, bir davranışa o davranışta bulunanın […]

Yorum yapın