Genelgeçerlik

Genelgeçer olma durumudur. Bu kelime genellikle genel geçerlik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı genelgeçerlik şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

genel geçerlik(Yanlış kullanım)

genelgeçerlik✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bilim, genelgeçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgidir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Şuna da Şu adılının yönelme durumu anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Çarçur Gereksiz yere, boşa harcama anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Pembe Pembe, beyaza biraz kırmızı karıştırılmasıyla elde edilen açık […]
  • Güvercingiller Güvercin, kumru vb. kuşları içine alan geniş bir familyadır. Bu […]
  • 73’üncü Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sa­dece […]
  • Sağlık sıhhat Gizlice yapılan işleri anlatmak için kullanılan bir ikilemedir. […]

Yorum yapın