Gensoru

Türkiye Büyük Millet Meclisinde başbakana veya bakanlardan birine, milletvekilleri tarafından açılan ve sonunda soruşturma yapılması istenebilen soru, istizah anlamına gelir. Bu kelime genellikle gen soru şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı gensoru şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

gen soru(Yanlış kullanım)

gensoru✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi genel görüşme, gensoru ve meclis soruşturması yollarıyla denetleme yetkisini kullanır.” – Anayasa


Diğer Doğru Yazımlar

  • Hayal gücü Zihnin hayal yaratma yetisi, düş gücü, imgelem, muhayyile. […]
  • Gidişgeliş Trafik, ulaşım yollarının yayalarca ve her türlü taşıtlarca […]
  • Flora Bitki örtüsü anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Var ki Aşağı yukarı, yaklaşık, –den beri anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Aleyhinde söylemek Çekiştirmek, yermek anlamında kullanılan bu genelde hatalı […]
  • Türkiye’miz Aidiyet gösteren iyelik eki varsa kesme işaretişle ayrılması […]

Yorum yapın