Gıllıgış

Kin, gizli ve kötü amaç anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle gıllı gış şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı gıllıgış şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

gıllı gış(Yanlış kullanım)

gıllıgış✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İçindeki gıllıgış, yüzüne yansıyor, konuşurken dudaklarından dökülen sözcüklere yansıyordu.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Zevat Zevat kelimesi kişiler, zatlar anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Kirpik Kirpik, gözlerimizin üzerinde bulunan ve çeşitli durumlara […]
  • Gıllıgışsız Gizli amacı olmayan, inandırıcılık ve kandırıcılıktan uzak […]
  • Kör alan Kör nokta anlamına gelir. Bu kelime genellikle köralan şeklinde […]
  • Başdenetçi En üst düzeydeki denetçi, başmurakıp anlamlarına gelir. […]
  • Cemaziyelevvelini bilmek Bir kimsenin herkesçe bilinmeyen, geçmişteki her türlü yönünü […]

Yorum yapın