Girişken

Başkalarıyla kolaylıkla ilişki, yakınlık kurabilen, bir işe çekinmeden girişebilen, kendi kendine uğraş, iş yaratabilen anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle girişgen şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı girişken şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

girişgen (Yanlış kullanım)

girişken ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ali girişkendir, sınıfına hemen alıştı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Azerbaycan "Kardeş ülke" diye tabir ettiğimiz, eski Eurovision […]
  • Ayrık Otu Latincesi Agropyrum repens olan ayrık otu, halk arasında Ayrık […]
  • Darüşşifa Sağlık yurdu anlamına gelir. Bu kelime genellikle darüş şifa, […]
  • Ahlak dışı Dış, iç, sıra sözleriyle oluşturulan bir­leşik kelime ve […]
  • Rusça Rusya’da konuşulan Slav dili anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Asfalt Asfalt, araçların ve yayaların kullanmakta olduğu yol anlamına […]

Yorum yapın