Gitgide

Zaman geçtikçe, gittikçe, giderek, ileride anlamına gelir. Fransızcadan dilimize geçen bu kelime genellikle git gide şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı gitgide şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

git gide (Yanlış kullanım)

gitgide ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Böyle gitgide işler karışacak.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Diyarbakırım Çikolatası olan anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Salamanje Yemek odası anlamına gelir. Bu kelime genellikle salomanje, […]
  • Vasiyetname Bir kimsenin vasiyetini yazmış olduğu belge, vasiyet anlamına […]
  • Ayar Ayar kelimesi bir aygıtın gereken işi yapabilmesi durumu, […]
  • Şükretmek Tanrı'ya minnet duygusunu sunmak, şükreylemek, bir kimseye […]
  • Helal Dinin kurallarına aykırı olmayan, dinî bakımdan yasaklanmamış […]

Yorum yapın