Göç Etmek

Siyasal, toplumsal ya da ekonomik nedenlerle bireylerin ya da toplulukların bulundukları, oturdukları yerleşim yerini bırakarak başka bir yerleşim yerine ya da başka bir ülkeye gitme eylemidir. Bu kelime genellikle göçetmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı göç etmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

göçetmek (Yanlış kullanım)

göç etmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Savaştan dolayı göç etmek zorunda kaldık.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Segâh perdesi Klasik Türk müziğinde orta sekizlinin yirmi ikinci perdesi […]
  • Ölüm kalım meselesi Ölüm kalım meselesi kelimesi yok olmamak amacıyla girişilen […]
  • Tembellik Tembel olma durumu, atalet, tembelce davranış, […]
  • Dağ Sıçanı Sincapgiller familyasının yer sincapları oymağından kemirgen […]
  • Karıncaincitmez Karıncaezmez anlamına gelir. Bu kelime genellikle karınca […]
  • Flaman Flandra ülkesi halkından veya bu halkın soyundan olan kimse […]

Yorum yapın