Gökdelen

Yirmi, otuz veya daha çok katlı yapı, göktırmalayan, gök tırmalayıcı anlamına gelir. Bu kelime genellikle gök delen şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı gökdelen şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

gök delen (Yanlış kullanım)

gökdelen ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Dev gökdelenlerin arasından süzülen güneş ışığı caddeyi aydınlatıyordu.” – Nazlı Eray


Diğer Doğru Yazımlar

  • İltimas Haksız yere, yasa ve kurallara uymaksızın kayırma, arka çıkma, […]
  • Heyecan Heyecan, sevinç, mutluluk, korku gibi sebeplerden ötürü meydana […]
  • Maşallah Türkçe'ye Arapça'dan geçen Maşallah sözcüğü kaynak dilde 3 ayrı […]
  • Kalpazan Sahte para basan veya piyasaya süren kimse. Yalan ve hile ile […]
  • Esbabımucibe Gerekçe anlamına gelir. Bu kelime genellikle esbabı mucibe, […]
  • Prenses Hükümdar ailesinden olan kızlara ve kadınlara verilen san, […]

Yorum yapın