Gökhan

Eski Türklerde gök tanrısı anlamına gelir. Bu kelime genellikle Gökan şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Gökhan şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Gökan (Yanlış kullanım)

Gökhan ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Gökhan bey toplantıya her zamanki gibi vaktinde geldi.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Hissikablelvuku Önsezi anlamına gelir. Bu kelime genellikle hissi kablel vuku, […]
  • Hodkâmlık Bencillik anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Aral Gölü Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, […]
  • Kopya Bir sanat eserinin veya yazılı bir metnin taklidi, asıl […]
  • Şaşakalmak Çok şaşırmak, şaşkınlıktan ne yapacağını […]
  • Çalıkuşu Serçegillerden, çalılık yerlerde yaşayan, başı koyu kırmızı, […]

Yorum yapın