Gökyüzü

Gökyüzü kelimesi bileşik & addır. Yeryüzünün üzerine mavi bir kubbe gibi kapanan boşluk, bu kubbenin iç yüzü, göğün görünen yüzeyi, gök anlamına gelir. Sema kelimesiyle eşanlamlıdır. Bu kelime genellikle gök yüzü şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı gökyüzü şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

gök yüzü (Yanlış kullanım)

gökyüzü ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Çimlere uzanıp gökyüzünü izlemeye başladı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kalubela İslam inancına göre, ruhlar yaratıldığında Allah'ın "Ben sizin […]
  • Lahana Köyü Yer adlarında ilk isimden sonra gelen deniz, nehir, göl, dağ, […]
  • Aslanağzı Aslanağzı kelimesi bileşik & addır. Bitki bilim terimi […]
  • Aforizma Özdeyiş anlamına gelir. Bu kelime genellikle afarizma şeklinde […]
  • Birleşik Bir araya gelmiş, birleşmiş olan, müttehit anlamına gelir. Bu […]
  • Böbrek taşı Böbreklerde oluşan taş anlamına gelir. İsim olan bu kelime […]

Yorum yapın