Görmezlik, görmezlikten

Görmez olma durumu, körlük, gördüğü halde belli etmeme, görmemiş gibi davranma durumudur. Bu kelime ek aldığında genellikle görmemezlik, görmemezlikten şeklinde yanlış yazılır. Doğru kullanımı görmezlik, görmezlikten şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

görmemezlik, görmemezlikten (Yanlış kullanım)

görmezlik, görmezlikten ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Görmezler görmezlikten değil ilgisizlikten yakındılar”


Diğer Doğru Yazımlar

  • Türkçenin Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan […]
  • Biz de (de) bağlacı vurgusuz okunur ve ayrı yazılır. Vurgu bir önceki […]
  • Divan edebiyatı Divan Edebiyatı XIII-XIX. yüzyıllar arasında dil, konu, işleniş […]
  • Çanak tutmak Davranışı, sözleriyle kötü bir karşılık verilmesine olanak […]
  • On birli Dizeleri on bir heceli şiir. Bentleri on bir dizeden oluşan […]
  • Eşkâl Eşkâl, bir kişinin dıştan görünüşü anlamına gelen kelimedir. […]

Yorum yapın