Görmüyormuşcasına

“-casına/-cesine” kalıplaşmış bir ektir ve eklendiği sözcüğe “gibi” anlamı katar. “Siler-cesine” kelimesindeki “-er” ve “seviyormuş-çasına” kelimesindeki “-mış” ekleri, sıfat-fiil ekidir.  Sonuç olarak “-casına” eki hem isme hem fiile eklenmez. İsimlere ve fiilimsilere eklenir.  Bu kelime genellikle görmüyormuş casına şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı görmüyormuşcasına şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

görmüyormuş casına (Yanlış kullanım)

görmüyormuşcasına ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ona yıllardır görmüyormuşcasına sarıldım.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Blöf Poker oyununda, elini olduğundan başka, çok iyi durumda […]
  • Türkiye’mizin Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme […]
  • Huzurevi Yaşlanmış olmakla birlikte kendi işini kendi görebilecek […]
  • Batı Trakya Yer adlarında kullanılan batı, doğu, güney, kuzey, güneybatı, […]
  • Rögar Rögar, yol üzerindeki bir kapak yardımıyla yer altındaki […]
  • Güzel mi güzel “mi” soru edatı her zaman ayrı yazılır. Kendinden önce gelen […]

Yorum yapın