Göz atmak

Üzerinde uzun boylu durmayıp şöyle bir bakıvermek, şöyle bir bakıp geçmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle gözatmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı göz atmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

gözatmak (Yanlış kullanım)

göz atmak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Kitaba bir göz atmak için bile zamanım olmadı”


Diğer Doğru Yazımlar

  • Belki de Belki de kelimesi şu da olabilir, olabilir ki anlamına […]
  • Konfüçyüs Çincede soyadları küçük adlardan önce gelir. Soyadları çoklukla […]
  • Seda Ses anlamına gelir. Bu kelime genellikle sada şeklinde yanlış […]
  • Üzereyken Bahsedilen olay gerçekleşecekken, olmasına çok kısa bir süre […]
  • Albeni Çekicilik anlamına gelir. Bu kelime genellikle al […]
  • Flama Flama, işaret olarak veya çeşitli amaçlarla kullanılan küçük […]

Yorum yapın