Göz kulak olmak

Korunması, gözetilmesi gereken bir kimseyi ya da şeyi görüp gözetmek, korumak, ona bakmak.görme ve işitme yoluyla öğrenmeye, bilgi edinmeye çalışmak anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle gözkulak olmak, göz kulakolmak, gözkulakolmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı göz kulak olmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

gözkulak olmak (Yanlış kullanım)

göz kulakolmak (Yanlış kullanım)

gözkulakolmak (Yanlış kullanım)

göz kulak olmak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Yolda ona göz kulak ol da başına bir şey gelmesin.”


Diğer Doğru Yazımlar

  • Teneffüs Teneffus, solunum ve (okul vb.de) dışarı çıkıp temiz hava […]
  • Sahneye çıkmak Tiyatro, müzik vb. sanatçılar için sanatını izleyici önünde […]
  • Ana vatan Ana yurt, bir şeyin ilk kez yetiştiği, göründüğü yer anlamına […]
  • Karar vermek Bir konuyu, bir sorunu karara bağlamak, kararlaştırmak anlamına […]
  • Üstatlık Üstat olma durumu anlamına gelir. Bu kelime genellikle üstadlık […]
  • İpuçlarıyla Aranan şeye, gerçeğe ulaşmayı sağlayabilecek olan belirti, iz, […]

Yorum yapın