Grado

Bir sıvının içindeki alkol derecesi. Derece anlamına gelir. Bu kelime genellikle gırado şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı grado şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

gırado(Yanlış kullanım)

grado✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Muhasebeci, yerden temennalar, gevrek kahkahalar arasında bir vesile ile kuru üzümden iki çekilmiş yirmi iki grado sert rakısını methetti.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu


Diğer Doğru Yazımlar

  • Sporcu Sporla uğraşan kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Kristal Billur anlamına gelir. Bu kelime genellikle kıristal şeklinde […]
  • Oysaki Aralarında karşıtlık, aykırılık bulunan iki tümceyi tersine […]
  • İki kez İki defa anlamına gelir. Bu kelime genellikle ikikez şeklinde […]
  • Başkaldırı Herhangi bir amaçla kurulu düzene veya devlet güçlerine karşı […]
  • Her geçen gün Bir gelişmeyi ve süre zarfında ilerledikçe bir duruma bağlanan, […]

Yorum yapın