Grafometre

Planların yapımında, arazi üzerindeki açıları ölçmekte kullanılan araçtır. anlamına gelir. Bu kelime genellikle grafo metre, gırafometre şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı grafometre şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

grafo metre (Yanlış kullanım)

gırafometre (Yanlış kullanım)

grafometre✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Mühendisler grafometreleri yerleştirip, ölçümlere başladılar.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Tarih Bir konuyu geçmişi ve gelişimi içinde inceleyen anlatı anlamına […]
  • Eblehleşmek Ebleh durumuna gelmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Yeraltı dünyası Yasal olmayan, kirli ve karanlık işlerin gerçekleştirildiği […]
  • Hilafıhakikat Gerçek dışı anlamına gelen bir kelimedir. Bu kelime genellikle […]
  • Şimendifer Demiryolu anlamında kullanılır. Fransızcadan dilimize geçen […]
  • Dünyaevi Evlilik anlamına gelen bir kelimedir. Bitişik yazılması […]

Yorum yapın