Grandük

Büyük bir düklüğün egemenine verilen addır. Çarlık Rusyası’nda prenslere verilen unvandır. Bu kelime genellikle gırandük, grand dük şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı grandük şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

gırandük(Yanlış kullanım)

grand dük(Yanlış kullanım)

grandük✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Grandükler protokolde kralın ve arşidükün altında yer alırlar.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Duasız Dua okumayan, dua etmeyen kişileri anlatmak için kullanılır. Bu […]
  • Başdenetçilik Başdenetçi olma durumunu anlatan kelimedir. Başdenetçinin […]
  • Tek eşli Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, […]
  • Halojen Halojen kelimesi madenlerle birleştiğinde tuz verebilen flor, […]
  • Bütünleştirmek Bütün durumuna getirmek, bütünleşmesini sağlamak anlamına […]
  • Fecaat Çok acıklı, yürekler acısı durum anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın