Granit

Kuvars, feldspat, ortoklaz ve mika minerallerinden birleşmiş türlü renkte, billursu, çok sert bir kayaç türüdür. Bu kelime genellikle gıranit şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı granit şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

gıranit(Yanlış kullanım)

granit✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yıllardır granit mutfak tezgahı üretimi yapmaktaydı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kuvöz Kuvöz, genellikle zamanından önce doğmuş yani gelişim süresini […]
  • Dağdağasız Gürültüsüz, patırtısız, sessiz ve sakin anlamına gelir. Bu […]
  • Hiçbir şey Türkçe sözcük olan hiçbirşey, ayrı yazılmalıdır. Zira Türkçe’de […]
  • Personel Bir hizmet veya kuruluşun görevlileri, bir iş yerinde […]
  • Teamül Bir yerde öteden beri olagelen davranış, tepkime, iş, […]
  • Cilvebaz Cilveli anlamına gelir. Bu kelime genellikle cilve baz şeklinde […]

Yorum yapın