Gravimetre

Çekimölçer anlamına gelir. Bu kelime genellikle gıravimetre, gıravi metre şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı gravimetre şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

gıravimetre(Yanlış kullanım)

gıravi metre(Yanlış kullanım)

gravimetre✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yer çekimi alanının kuvvetinin ölçümü gravimetre ile yapılır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Yer adı bilimi Yer adlarını inceleme konusu edinen dil bilimi dalı, toponimi […]
  • Teleoloji Erek bilimi anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Kedi Balığı Bir tropik ve ılık deniz balığıdır. Bu kelime genellikle […]
  • Lokman ruhu Türk Dil Kurumuna göre lokman ruhu kelimesi eter anlamına […]
  • Ataerkil Soyda, temel olarak babayı alan ve ailede çocukları baba soyuna […]
  • Göz kulak olmak Korunması, gözetilmesi gereken bir kimseyi ya da şeyi görüp […]

Yorum yapın