Gravyer

İsviçre’de yapılan bir tür sarı, yağlı peynirdir. Bu kelime genellikle gıravyer şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı gravyer şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

gıravyer(Yanlış kullanım)

gravyer✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Gravyer Türkiye’de Kars ilinde yapılmaktadır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Ekşikulak Ekşikulak, kuzukulağı ile eşanlamlıdır. Yenebilen bir bitkidir. […]
  • Denizpalamudu Denizpalamudu, kıyıda bulunan kayaların üzerinde yaşayan, beyaz […]
  • Bilmeyerek Bilgisi dışında, bilmeksizin, bilgisi olmaksızın, […]
  • Eşkenar Eşkenar kelimesi bir matematik terimidir. Bileşik & […]
  • Celp Askerlik görevini yapmaya çağırma, çağrı belgesi ve getirtme, […]
  • Evvela Önce, ilk önce, ilkin anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın