Grekçe

Yunanistan’da, Anadolu’nun ve Doğu Akdeniz’in bazı bölgelerinde MÖ 9. yüzyıldan MS 6. yüzyıla kadar konuşulmuş olan ölü bir dildir. Büyük harfle yazılması gerekir. Bu kelime genellikle grekçe şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Grekçe şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

grekçe(Yanlış kullanım)

Grekçe✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bulunan fasiküllerin Grekçe olduğu belirtildi.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Nötr Etkisiz. Yansız. Tarafsız, yansız anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Başyazman Başkâtip anlamına gelen kelimedir. Bitişik yada ayrı yazılması […]
  • Keşfetmek Keşfetmek; yeni bir içeriği bulmak, onu bulmak ve yeni […]
  • Sopsoğuk Çok soğuk anlamına gelir. Bu kelime genellikle sop […]
  • Küsur Küsur; artan, geriye kalan bölüm ya da ondalık sayıda virgülden […]
  • Sohbet Dostça, arkadaşça konuşarak hoş bir vakit geçirme, söyleşi, […]

Yorum yapın