Gümüşhanelilik

Gümüşhaneli olma durumu anlamına gelir. Bu kelime genellikle gümüşhanelilik, Gümüş hanelilik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Gümüşhanelilik şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

gümüşhanelilik (Yanlış kullanım)

Gümüş hanelilik (Yanlış kullanım)

Gümüşhanelilik✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Buralı insanlar arasında Gümüşhanelilik oldukça önemli bir özelliktir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Soykırım Bir insan topluluğunu ulusal, dinsel vb. sebeplerle yok etme, […]
  • Yayımladık Kitap, gazete, dergi vb. şeyleri basmak ve dağıtmak, […]
  • Öz saygı İnsanın kendine duyduğu saygı, onur, haysiyet, izzetinefis […]
  • Hasbelkader Rastlantı sonucu olarak, tesadüfen, yazgıdan dolayı anlamına […]
  • Hiçbir zaman Anlamı genellikle "hiç görülmeyen", kesin suretle olmayacak bir […]
  • Kuru Kemik Benzetme yoluyla insanın bir niteliğini anlatmak üzere bitki, […]

Yorum yapın