Günbegün

Günden güne anlamına gelir. Bu kelime genellikle günbe gün şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı günbegün şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

günbe gün (Yanlış kullanım)

günbegün ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Günbegün güzelleşiyordu.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Karşı oy Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, […]
  • Varoluş Bir şeyin ne olduğu, nasıl olduğu, özü değil var olduğu olgusu, […]
  • Bordo bereliler Özel Kuvvetler Komutanlığı ya da halk arasındaki adıyla Bordo […]
  • Hiçbir zaman Anlamı genellikle "hiç görülmeyen", kesin suretle olmayacak bir […]
  • Gelgelelim Gelgelelim; ne var ki anlamında kullanılan bir kelimedir. […]
  • Kuzeybatı Bu yöne düşen, bu yönle ilgili olan anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın