Güngörmüş

Güngörmüş kelimesi gönenç ve mutluluk içinde yaşamış, iyi bir yaşam sürmüş (ama artık bu durumu değişmiş kimse) demektir. Birçok yaşam deneyi bulunan (kimse) yada mecazi anlamda çok yaşlı (“Bu gün görmüş kentte yaşamak güzeldi”) anlamlarına da gelir. Sıfat olarak iyi yaşamış anlamında kullanılır. Bu kelime genellikle gün görmüş şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı güngörmüş şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

gün görmüş (Yanlış kullanım)

güngörmüş ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Anadolu şoförlerinin birçoğunda ben böyle güngörmüş, hâline göre para yemiş eski kibarlar hâli gördüm.” – R. N. Güntekin


Diğer Doğru Yazımlar

  • Çepeçevre Her yanını saracak, kuşatacak bir biçimde anlamına gelir. […]
  • Karıncayiyen Karıncayiyengillerden, Avustralya'da yaşayan, karıncayla […]
  • görecek miyiz? Soru anlamında ki -mi eki her zaman ayrı yazılır. Bu kelime […]
  • Başı bağlı Başını örten (kimse). Serbest olmayan (kimse). Evli olan […]
  • Kaba kâğıt Bir şey sarmak için kullanılan kalın kâğıt anlamına gelir. Bu […]
  • Zebun etmek Güçsüz bırakmak, zavallı duruma düşürmek veya getirmek anlamına […]

Yorum yapın