Güvercingiller

Güvercin, kumru vb. kuşları içine alan geniş bir familyadır. Bu kelime genellikle gövercingiller, göğercingiller şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı güvercingiller şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

gövercingiller(Yanlış kullanım)

göğercingiller(Yanlış kullanım)

güvercingiller✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kumrunun güvercingiller familyasından olduğunu öğrendiğimde şaşırmıştım.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Evvelden Önceden, eskiden, evvelce anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Ahmakıslatan Yavaş yavaş ve ince ince yağan yağmur, çisenti anlamına gelir. […]
  • Açıkgöz ortaya çıkan olanaktan kurnazca yararlanmasını bilen, uyanık […]
  • Aşevi Para karşılığında yemek yenilen yer anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Her hâlükârda Her hâlükârda; her koşulda, kesinlikle anlamında kullanılmakta […]
  • Mütalaa Etüt. Herhangi bir konu üzerinde ayrıntılı düşünme ile oluşan […]

Yorum yapın