Güzel mi güzel

“mi” soru edatı her zaman ayrı yazılır. Kendinden önce gelen sözcüğün son hecesindeki ünlüye uyarak “mı, mi, mu, mü” biçimlerini alır. mi soru eki ikilemenin arasında kaldığında aralarda boşluk bırakılır. Bu kelime genellikle güzelmi güzel şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı güzel mi güzel şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

güzelmi güzel (Yanlış kullanım)

güzel mi güzel ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Tarık Bey güzel mi güzel bir ev satın almış.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Dedikodu Dedikodu kelimesi bileşik & addır. Başkalarını çekiştirmek, […]
  • Buyurun Buyurun diyerek konuğu saygı ile içeri almak anlamında […]
  • Karikatürist Karikatürcü anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Dil bilimi Genel olarak dil denen gerçeği ele alan, dillerin doğuşunu, […]
  • Yaşam boyu Ömür boyu anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • İki eşeyli Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, […]

Yorum yapın