H²O

H2O molekülü SU molekülüdür. Kimyada formülü anlamına gelir. Bu kelime genellikle haşikio şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı H²Oşeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

haşikio (Yanlış kullanım)

H²O ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

H2O, moleküler yapıya sahip inorganik bir maddedir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Afetzede Deprem, su baskını, salgın hastalık gibi bir doğa olayına […]
  • Rastgele Rastgele sözcüğü, sözlük anlamı ile seçmeden, iyisini kötüsünü […]
  • Yüzüstü Yüzüstü kelimesi yüzü yere gelecek biçimde, yüzükoyun ve […]
  • Pruva Geminin veya sandalın ön tarafı, baş bölümü anlamına gelir. Bu […]
  • Orta Asya Yer adlarında kullanılan batı, doğu, güney, kuzey, güneybatı, […]
  • İş hanı Birden çok iş yerinin bulunduğu çok katlı bina anlamına gelir. […]

Yorum yapın