Hafriyat

İnşaat alanlarında gerçekleştirilen tüm kazı işlemlerine hafriyat denir. Yıkılan binaların, kazılan alanların ardında kalan atıklara da yine hafriyat denir. Söz konusu kelimenin etimolojik kökenine baktığımızda, dilimizdeki diğer birçok kelime gibi hafriyat sözcüğünün de Arapça kökenli olduğu bilgisine ulaşıyoruz. Bu kelime sıklıkla harfiyat şeklinde yazılarak yanlış bir biçimde kullanılabiliyor.

Doğru yazımı:

harfiyat (Yanlış kullanım)

hafriyat ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yukarı mahalledeki eski binayı yıktıklarından beri tadımız tudumuz kaçtı. Sabah akşam demeden, günün her saati hafriyat kamyonlarının sokaklarımızdan geçmesi yüzünden çocuklarımız sokağa çıkamaz oldu.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Silüet Silüet kelimesi bir nesnenin yalnızca kenar çizgileriyle ve tek […]
  • Tirbuşon Genellikle şarapçılıkta şişeleri tıkamak amaçlı kullanılan […]
  • Kim bilir Bilinmezlik, belirsizlik anlatır. Olabileceğine inanılan şeyler […]
  • Fritöz
  • Halk edebiyatı Adı belli olan veya olmayan kimselerin, halk ozanlarının […]
  • Akşamüstü Güneş’in batmakta olduğu saatlere doğru ya da o […]

Yorum yapın