Haftanın beşinci günü

Sayılar harflerle de yazılabilir. Aralarında boşluk bırakılır. Bu kelime genellikle Haftanın beş’inci günü şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Haftanın beşinci günü şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Haftanın beş’inci günü (Yanlış kullanım)

Haftanın beşinci günü ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Haftanın beşinci günü Cuma’dır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • On dokuz 18 ve 20 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle […]
  • Yirmi beş İki rakamdan oluşan bir sayıdır. 24 sayısından sonra […]
  • Berber Saç, sakal kesmeyi, tıraş etmeyi meslek, iş edinmiş kimse, bu […]
  • Gayrimuntazam Düzensiz, dağınık anlamına gelir. Bu kelime genellikle gayri […]
  • Sekülarizm Toplumda ahiretten ve diğer dinî, ruhanî meselelerden ziyade […]
  • Can acısı Vücudun herhangi bir yerinde duyulan şiddetli acı anlamına […]

Yorum yapın