Hahambaşı

Bir ülkedeki Yahudi topluluğunun dinî başkanıdır. Bitişik yazılmalıdır. Bu kelime genellikle haham başı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hahambaşı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

haham başı(Yanlış kullanım)

hahambaşı✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Hahambaşı, bütün hahamların ve cemaat liderlerinin yöneticisi konumundadır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Fevkaladelik Olağanüstülük anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Hakikaten Hakikaten, bir konuşma sırasında bir şeyin gerçekten olduğunu […]
  • Açış konuşması Bir töreni, bir toplantıyı başlatmak için yapılan konuşma […]
  • Nemrut Dağı TDK'ye göre kıta, bölge, dağ, ova, deniz, göl, nehir, akarsu […]
  • Bir de Ek olarak, fazladan anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Hoş geldin İyilikle memnuniyetle karşılanmak anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın