Hâkim olmak

Buyruğunu yürütmek, egemenliğini sürdürmek anlamına gelen bir kelimedir. Aynı zamanda etkili olmak, hükmetmek anlamında kullanılır. Bu kelime genellikle hakim olmak, hakimolmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hâkim olmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hakim olmak (Yanlış kullanım)

hakimolmak (Yanlış kullanım)

hâkim olmak✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bir milletin ruhu zapt olunmadıkça, bir milletin azim ve iradesi kırılmadıkça o millete hâkim olmanın imkânı yoktur.” – Atatürk

“Islak saçları bir beyaz tülbende sarılı, hamamdan yeni çıkmış bir Türk kızı onun bütün hülyalarına hâkim olmaya başlamıştı.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu


Diğer Doğru Yazımlar

  • Grup Grup, ortak özellikleri olan varlık, nesne bütünü, küme olarak […]
  • Eğitici Eğitsel yönleri, değerleri olan, eğitime yararlı bulunan, […]
  • Ağılı Bö­cek Kın kanatlılardan, başka böcekleri yemesi bakımından yararlı […]
  • Ret Uygun bulmama, geri çevirme, kabul etmeme. Aile bireylerinden […]
  • Beyzbol Amerika Birleşik Devletleri’nde yaygın olan, dokuzar kişilik […]
  • Pazartesi Haftanın günlerinden biri, pazar gününden sonra gelen gün […]

Yorum yapın