Hâkimlik

Yargıçlık ve baskınlık anlamlarına gelir. Şapka işaretinin kullanımı ile ilgili hata yapılır. Bu kelime genellikle hakimlik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hâkimlik şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hakimlik (Yanlış kullanım)

hâkimlik✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Hâkimlik yaptığı günlerde girdiği davaları hala çok net hatırlıyor.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Biyografya Bir kişinin hayatından söz eden eser anlamına gelir. […]
  • Eküri Koşuya katılan atlar için ahırdaş anlamına gelir. Bu kelime […]
  • İftihar Övünme, gurur duyma anlamlarına gelen Arapça kökenli iftihar […]
  • Genelgeçer Toplum tarafından kabul edilen, hemen herkesçe benimsenen […]
  • Defolma Defolmak işi anlamına gelir. Bu kelime genellikle def […]
  • Doğrultu Yön, istikamet, izlenen yol gibi anlamlara gelir. Matematik […]

Yorum yapın